Veiligheid

Brandveiligheid, contracten, gelden, inrichting, oproepen, personeel

1. Algemene veiligheid en brandveiligheid

Residentie Fievez-Beyens dient op een permanente wijze te voldoen aan de vereisten van het Koninklijk Besluit van 12 maart 1974 tot vaststelling van de veiligheidsnormen waaraan de rustoorden voor bejaarden moeten voldoen.

Dit geldt eveneens voor alle voorschriften inzake de wet op het welzijn van de werknemers.

De nodige documentatie is aanwezig en de directie zorgt voor geregelde bijscholing voor zichzelf op dit vlak.

Als verantwoordelijke voor de veiligheid staat de directie in voor het uitvaardigen van alle mogelijke en noodzakelijke regels inzake de veiligheid in huis. Van de personeelsleden wordt een stipte opvolging verwacht. Het personeel wordt geregeld bijgeschoold in deze materies. Zo worden minimaal jaarlijks een blusoefening, een evacuatieoefening op het werk georganiseerd.

Alle nodige en verplichte contracten inzake onderhoud van technische installaties worden afgesloten en regelmatig opgevolgd, zodat op ieder moment alle vereiste attesten kunnen voorgelegd worden.

2. Contracten

Iedere bewoner en/of een familielid die een overeenkomst met Residentie Fievez-Beyens afsluit moet het gevoel hebben dat zij zich goed voelen met de overeenkomst en voldoende uitleg over hun rechten en plichten ontvangen hebben.

In het bijzonder bewaakt de directie de volledige openheid naar de bewoners en hun familie hierover.

Bij prijsherzieningen wordt inzage gegeven van het schrijven van het Ministerie van Economische Zaken dat de verhoging toestaat.

3. Gelden

Er worden géén gelden van bewoners bewaard noch beheerd. Indien dit toch zou gewenst worden, wordt doorverwezen naar de vrederechter die een voorlopig bewindvoerder kan aanstellen.

Aan de bewoners wordt de raad gegeven zo weinig mogelijk geld op de kamer te bewaren en/of bij zich te hebben in Residentie Fievez-Beyens. Daarom wordt ervoor gezorgd dat de bewoners zo weinig mogelijk binnenshuis dienen te betalen en wordt alles maximaal via de maandelijkse factuur afgerekend.

4. Inrichting

De inrichting van Residentie Fievez-Beyens dient volledig gericht te zijn op veiligheid. Dit houdt ondermeer in:

  • vermijden van drempels
  • vermijden van tapijten waar men kan over struikelen
  • actieve valpreventie
  • bijzondere aandacht voor het meubilair
  • gebruik van brandwerende stoffen voor gordijnen
  • aanwezigheid van het nodige, operationele, blusmateriaal
  • ruime aanwezigheid van leuningen in de gangen en handgrepen op de toiletten en in de douche
  • regelmatige inspectie van het huis op onveiligheden
  • aandacht voor elektrische en elektronische toestellen

5. Oproepen

Oproepen dienen zo snel mogelijk beantwoord te worden. Dit geeft een groot veiligheidsgevoel aan de bewoners

Oproepen hebben voorrang op andere taken, want zij kunnen steeds wijzen op een noodsituatie.

6. Personeel

Van het personeel wordt een permanente veiligheidshouding verwacht. Onveiligheden dienen zij onmiddellijk te verhelpen of indien zij dit niet zelf kunnen te signaleren aan de in huis zijnde verantwoordelijke. Een personeelslid dat dit niet doet wordt mede schuldig bevonden aan nalatigheid op veiligheidsvlak.

Op zoek naar een assistentiewoning?

Ook hiervoor kun je terecht bij Leiezicht nv. In onze voormalige residentie Marie-Paul in de Leopoldstraat te Menen zijn nu assistentiewoningen gelegen.
Contacteer ons voor meer informatie of schrijf je in op onze wachtlijst.