Sterven

De basiskeuze is dat de bewoner in onze residentie zijn levenseinde mag doorbrengen.

Een rusthuis is een plaats waar geregeld bewoners overlijden. Er dient dan ook een bijzondere bekwaamheid in de begeleiding van deze, voor iedereen moeilijke momenten, te zijn.

De basiskeuze is dat de bewoner in Residentie Fievez-Beyens zijn levenseinde mag doorbrengen. Dit betekent dat terminale bewoners zo lang mogelijk in Residentie Fievez-Beyens verzorgd worden. Hiertoe dienen de principes van palliatieve zorgverlening geïntroduceerd te worden. Het personeel zal hiervoor aanvullende opleiding volgen. Een goede samenwerking met de huisartsen is noodzakelijk. Een palliatief referentiepersoon krijgt aanvullende opleiding en heeft een coördinerende taak.

Bijzondere aandachtspunten in dit proces, zowel naar bewoners als naar de familie, zijn:

  • sereniteit
  • afronden van het leven
  • afscheid nemen
  • bezorgdheid en angst
  • psychologische begeleiding
  • comfortzorg en pijnbestrijding
  • de omgeving waarin het overlijden plaatsvindt
  • religie, symbolen en symboliek

Ook na het overlijden wordt de grootste sereniteit verwacht. Bijzondere aandacht gaat uit naar de opvang van de familieleden. Onmiddellijk na het overlijden en in overleg met de familie wordt een begrafenisondernemer verwittigd. In samenspraak met deze begrafenisondernemer wordt enkel een basislijktooi verzorgd of wordt voor een volledige lijktooi gezorgd.

Na vervulling van de administratieve formaliteiten en nadat de familie de kans gehad heeft om een laatste groet te brengen wordt de overledene overgebracht naar het mortuarium van de begrafenisondernemer.

De familie wordt uitgenodigd om af en toe nog eens langs te komen in Residentie Fievez-Beyens, zodat zij nog in contact kunnen blijven met medebewoners van hun familielid.

Op zoek naar een assistentiewoning?

Ook hiervoor kun je terecht bij Leiezicht nv. In onze voormalige residentie Marie-Paul in de Leopoldstraat te Menen zijn nu assistentiewoningen gelegen.
Contacteer ons voor meer informatie of schrijf je in op onze wachtlijst.