Bijzondere aandachtsgebieden

Beperking van het verlies, eigen keuzes, personalisering, ...

1. Beperking van het verlies

Naar een rusthuis gaan wordt beschouwd als een groot verlies. Het moeten verlaten van de eigen woning, die men vaak met veel moeite bijeen gespaard heeft, en de vertrouwde omgeving doet iedereen pijn.

Daarbij komt de wetenschap dat naar een rusthuis verhuizen de laatste stap in het leven is.

2. Eigen keuzes maken en personalisering

Het beperken van het verlies voor de bewoner uit zich ook in de mate waarin een rusthuis ruimte laat voor een bewoner in het nog steeds kunnen maken van eigen keuzes en beslissingen.

De correcte houding van ieder personeelslid dient een informerende houding te zijn en niet een duidende houding. Wanneer een personeelslid gevraagd wordt om een mening, dan wordt deze altijd met enige terughoudendheid gegeven en nooit zodat een bewoner naar een beslissing gedwongen wordt.

Het maken van eigen keuzes dient doorweven te zijn in gans de werking van Residentie Fievez-Beyens. De ganse uitwerking van de dienstverlening moet ook zodanig zijn dat een bewoner permanent keuzes kan maken en voor zichzelf kan beslissen. Door bewust deze keuzemomenten in te bouwen in de werking (al dan niet meedoen aan activiteiten, flexibele uren voor maaltijden, vrijelijk het dagritme indelen, vrijheid inzake het ontvangen van bezoekers, keuze bij maaltijden, keuze van het moment van verzorging, …) bekomen we een maximaal gepersonaliseerde dienstverlening, waarbij iedere bewoner weet dat hij voor personeel en directie van Residentie Fievez-Beyens belangrijk is en in die hoedanigheid als persoon ook ten volle gerespecteerd wordt.

3. Levensverwachting en -kwaliteit

Naar een rusthuis, c.q. naar Residentie Fievez-Beyens, komen wonen dient een positieve invloed te hebben op de levensverwachting en de daarmee gepaard gaande kwaliteit.

Door een goede communicatie dienen (aanstaande) bewoners voldoende geïnformeerd te zijn over het leven dat zij in Residentie Fievez-Beyens nog kunnen verwachten. Daarbij dient door de volledige werking heen aandacht te zijn voor de kwaliteit van het leven in Residentie Fievez-Beyens.

Maar ook in de gehele levensfase dat men in Residentie Fievez-Beyens verblijft dient er aandacht te zijn voor de kwaliteit van het leven. In dit kwaliteitsplan zijn vele basisregels hiervoor beschreven: respect, aandacht, waardigheid, …

Deze stelling houdt geen rol van Residentie Fievez-Beyens binnen een euthanasieproces in. Vragen van bewoners en/of familieleden dienen onmiddellijk door de personeelsleden aan de directie gesignaleerd te worden. Het ganse equipe van Residentie Fievez-Beyens is hierin totaal terughoudend en laat beslissingen hieromtrent over aan de huisarts.

Op zoek naar een assistentiewoning?

Ook hiervoor kun je terecht bij Leiezicht nv. In onze voormalige residentie Marie-Paul in de Leopoldstraat te Menen zijn nu assistentiewoningen gelegen.
Contacteer ons voor meer informatie of schrijf je in op onze wachtlijst.